Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/τες που έχουν επιλέξει το μάθημα Ανόργανες και Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες, για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018, ότι η παρουσίαση των εργασιών τους έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (04 Ιουνίου 2018), 09:30–11:00 π.μ., στην αίθουσα ΧΝ2.

Ο διδάσκων,

Δημήτρης Νιάκολας