Παρακαλούνται όσοι Κύπριοι απουσίασαν την εβδομάδα πριν το Πάσχα και δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα για αυτή την απουσία να το κάνουν μέχρι αύριο το πρωί στις 11:00 το αργότερο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να συμπεριληφθουν στο πρόγραμμα αναπλήρωσεων.

Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές που απουσίασαν στην τελευταία εργαστηριακή εβδομάδα και μπορούν να δικαιολογησουν την απουσία τους με βεβαίωση ιατρού.

Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ