Καλούνται οι Β΄ έτους φοιτητές να εγγραφούν στο Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης, στον Πίνακα που είναι αναρτημένος στο Εργαστήριο, από την Δευτέρα 12-02-2018 έως την Πέμπτη 15-02-2018.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την Τρίτη 27-02-2018.

(Νότιο Κτίριο Χημείας, Ισόγειο, έναντι Γραμματείας)

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ