ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2016-17

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2015-16

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2014-15

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2013-14

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2012-13

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2011-12

https://drive.google.com/open?id=17R41KvnHcnT-IeOeGyqU4ZNDwX36DmAy