ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Γνωρίζεται στους τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα «Βιοτεχνολογία» ότι οι παραδόσεις του μαθήματος αρχίζουν τη Δευτέρα 26/2 στην αίθουσα ΧΒ3 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα «Βιοτεχνολογία» καλούνται να προσέλθουν στο Εργαστήριο Βιοχημείας την Πέμπτη 22/2 στις 15.00 για παραλαβή θέσεων

Οι Διδάσκοντες