Πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων Μικροβιολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του 2021

Print

Όλες οι ασκήσεις πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας.

 

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 14:00-17:00.

Άσκηση 1: Παρασκευή θρεπτικών υλικών.

 

Τετάρτη  1 Δεκεμβρίου 2021, 14:00-18:00. 

Άσκηση 2: Οι διάφορες κατηγορίες μικροοργανισμών. Μακροσκοπικές παρατηρήσεις αποικιών και μικροσκόπηση μικροβιακών κυττάρων.

 

Τετάρτη  8 Δεκεμβρίου 2021, 15:00-19:00.

Άσκηση 3: Το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων και η χρώση Gram.

Άσκηση 4: Το βακτηριακό ενδοσπόριο.

 

Τετάρτη  15 Δεκεμβρίου 2021, 14:00-18:00.

Άσκηση 5: Απομόνωση καθαρών καλλιεργειών μικροοργανισμών από το περιβάλλον.

Άσκηση 6: Ευαισθησία των βακτηρίων στα αντιβιοτικά.

 

Τετάρτη  22 Δεκεμβρίου 2021, 14:00-18:00.

Ανάλυση των ασκήσεων 5 και 6, σύνοψη όλων των ασκήσεων, εξήγηση αποριών. Αναπλήρωση ασκήσεων (μόνο μία για κάθε φοιτητή) λόγω απουσιών.

 

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, 09:00-14:00.

Πρακτικές εξετάσεις. Θα βγει πρόγραμμα για τις ώρες εξέτασης καθενός κατόπιν συνεννοήσεως.

 

Παρατηρήσεις

Δώστε μεγάλη προσοχή στις μέρες και ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων. Δεν δικαιολογείται καμία απουσία.

Τα εργαστήρια αρχίζουν αυστηρά την ώρα που αναγράφεται για κάθε μέρα, δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση.

Η χρήση μασκών και η τήρηση αποστάσεων για την πρόληψη πιθανότητας μόλυνσης  από τον κορωνοϊό είναι υποχρεωτική και αυτονόητη. Οι μη συμμορφούμενοι θα αποβάλλονται από το χώρο της άσκησης. Όσοι έχετε το παραμικρό κρύωμα ή αδιαθεσία δεν επιτρέπεται να πάρετε μέρος στην άσκηση. Όπως αναγράφεται προηγουμένως, θα γίνει αναπλήρωση μίας ασκήσεως. Προτιμήστε επομένως να απουσιάσετε παρά να γίνετε δημόσιος κίνδυνος. 

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν προετοιμαστεί στο θεωρητικό μέρος κάθε ασκήσεως από τις σημειώσεις του κυρίου Αγγελή που παρατίθενται στα «Έγγραφα» του μαθήματος στο ικλας ως «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_Καθηγητής Γ. Αγγελής.pdf».

 

Ενδέχεται να υπάρξει εξέταση στην αρχή/τέλος κάθε ασκήσεως.

Για τις όλες τις ασκήσεις θα πρέπει να ετοιμάσετε αναφορές που θα παραδίδονται εντός μίας εβδομάδας. Κατόπιν δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Αλέξιος Βλάμης, Επίκουρος Καθηγητής