Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Φοιτητών

Print

Οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας μπορούν να συμμετέχουν στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών "Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Φοιτητών" που περιλαμβάνει: σεμινάριο εκπαίδευσης και βιωματική εκπαίδευση, παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων του Μουσείου και εξάσκηση, υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές, σχεδιασμό και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας από το Τμήμα Χημείας μπορούν στο Παράρτημα των πτυχιακών τους εργασιών να βάζουν τη βεβαίωση που θα τους παρέχει το Μουσείο (και να απαλλάσσονται από τη συμπλήρωση του Σχεδίου Διδασκαλίας και την παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα που θα βρουν στο σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/1Wor54tTdBkMa7VV65DJU1LyGcdgi0mxP4PbFji95slM

Η συμμετοχή για κάθε Τμήμα είναι περιορισμένη σε 10 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις, θα διεξαχθεί κλήρωση από την επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό (κα Χ. Καραπαναγιώτη και κος Γ. Μπόκιας), παρουσία των ενδιαφερόμενων εφόσον το επιθυμούν. Στην κλήρωση θα κληρωθούν και αναπληρωματικοί φοιτητές, σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις από άλλα Τμήματα. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος.