Ανακοίνωση Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας

Print

Καλούνται οι τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στο επόμενο εξάμηνο και χρωστούν εργαστηριακές ασκήσεις Αναλυτικής Χημείας Ι ή/και Αναλυτικής Χημείας ΙΙ να στείλουν email () δηλώνοντας ποιες ασκήσεις χρωστούν.

Εκ του εργαστηρίου