Εργαστήριο Τροφίμων - Αμπελουργία

Print

Το εργαστήριο της αμπελουργίας την Τετάρτη 7-4-2021 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής σε συνέδριο.

Εκ του εργαστηρίου