ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Print

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2198/ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ