ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1

Print

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μάθημα Αναλυτικής Χημείας 1 (Χριστόπουλος) 2020-21, παρακαλώ να εγγραφούν στο eclass έστω και αν είχαν εγγραφεί προηγουμένως.