ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Print

Όσοι φοιτητές (εκτός του 3ου έτους) θα εξεταστούν στην πρακτική άσκηση του εργαστηρίου Βιοχημείας καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον κο. Δεράο () μέχρι την Τρίτη 14/5. 

Εκ του εργαστηρίου