ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2

Print

Λόγω απουσίας ενός από τους διδάσκοντες, η ομάδα Β θα ασκηθεί στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 2 την Παρασκευή, 2/11/2018, ώρα 14.00-20.00, αντί της Τετάρτης, 31/10/2018.

Από το Εργαστήριο