ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Print

Καλούνται οι φοιτητές που θα εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία στον κλάδο της Ανόργανης Χημείας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 με Επιβλέποντες τους κ.κ. Ταγκούλη και Περλεπέ σε συνάντηση την Δευτέρα, 22-10-2018, ώρα: 12:00 στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας στο Νότιο Κτήριο Χημείας, πρώτος όροφος.

Στη συνάντηση καλούνται να παραστούν και οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα τις 120 πιστωτικές μονάδες.