Βιοχημεία-2

Print

Καλούνται όσοι εκ των φοιτητών του Τμήματος Χημείας που προσήλθαν στις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου του μαθήματος ΒΧ-2, εκτός αυτών που αναγράφονται παρακάτω, και έχουν τη ΒΧ-2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ για τη λήψη πτυχίου, σε επανεξέταση τη Δευτέρα 8/10/18, ώρα 9 πμ στο χώρο του Εργαστηρίου Βιοχημείας. Όσοι επιθυμούν να προσέλθουν στην επανεξέταση θα πρέπει να ενημερώσουν μέχρι το Σάββατο 6/10/18 με αποστολή e-mail έναν από τους διδάσκοντες κ.κ. Αλετρά και Σκανδάλη.

A/A

AM

1

3182

2

3335

3

3340

4

3365

5

3384

6

3445

7

3463

8

3526

9

3556

10

3573

11

3609

12

3699

13

3708

14

3785

15

3827