Εργαστήριο «Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων»

Print

Οι  φοιτητές που σκοπεύουν  να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία τους στο εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, να προσέλθουν την Πέμπτη  4  Οκτωβρίου  και ώρα 12:00 στο εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (2ος όροφος, Νότιο Κτήριο Χημείας).

Εκ του εργαστηρίου