Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες

Print

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες  θα πραγματοποιείται από την κ. Καρφάκη Ελένη και θα διεξάγεται  κάθε Τρίτη, ώρα 5-8 μ.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ15 σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.bma.upatras.gr/images/programma/bma20182019xeim/bma20182019xeim_data_and_timetable_index.html).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ