Εργαστήριο Πειραματικής Οργανικής Χημείας 2

Print

Στα πλαίσια του εργαστηρίου Πειραματικής Οργανικής Χημείας 2, οι φοιτητές του Γ' έτους την Τρίτη 02-10-2018 αμέσως μετά την παράδοση του εισαγωγικού μαθήματος από τον διδάσκοντα κ. Γεράσιμο Τσιβγούλη θα πραγματοποιηθεί παραλαβή των εργαστηριακών θέσεων στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική

Οι  διδάσκοντες

Γ. Τσιβγούλης, Θ. Τσέλιος