Φασματοσκοπία NMR, Μοριακή Μοντελοποίηση και Μοριακός Σχεδιασμός

Print

Η διδασκαλία του Χημικού Μαθήματος Επιλογής του 7ου εξαμήνου: "Φασματοσκοπία NMR, Μοριακή Μοντελοποίηση και Μοριακός Σχεδιασμός" θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10/10/2018 και ώρα 16.00-18.00 στην αίθουσα ΧΒ2.

Οι διδάσκοντες

Γεράσιμος Τσιβγούλης

Θεόδωρος Τσέλιος