ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι/ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Print

Το εργαστήριο της ομάδας της Τρίτης για τις 17/4/2018, λόγω κωλύματος, θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Πέμπτη 19/4/2018 στις 13:00.

Εκ του εργαστηρίου