Οργανικά Βιομηχανικά Προϊόντα και Πράσινη Χημεία

Print

Τη Δευτέρα 26/03/2018 στην ώρα του μαθήματος 11:00 -13:00 θα ορισθούν οι ομάδες και τα θέματα των υποχρεωτικών εργασιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης / βαθμολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος