Ανακοίνωση Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας ΙΙ

Print

Προσοχή!!! Αλλαγή ώρας εργαστηρίου για το group της Τετάρτης. Από 15:00-20:00 αλλάζει σε 13:30-18:30 από την Τετάρτη 5/11/2014.