Μοριακός Σχεδιασμός

Print

Οι 4ετεις φοιτητές/τριες που επέλεξαν το μάθημα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον ιστότοπο http://www.quantum.chem.upatras.gr/el/mol-des