ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Print

Αγαπητές/-οί φοιτήτριες/-ές,

Οι επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα τεχνολογίας για τους φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις λόγω νόσησης COVID-19 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΒΧ3 σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό

Μάθημα

Ημέρα

Ώρα

Χημική Τεχνολογία 1

Τρίτη, 22/02/2022

12:00-15:00

Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Τρίτη, 22/02/2022

12:00-15:00

Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Τρίτη, 22/02/2022

12:00-15:00

Αρχές Χημικής Τεχνολογίας

Παρασκευή, 25/02/2022

12:00-15:00

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

Παρασκευή, 25/02/2022

12:00-15:00

Χημική Τεχνολογία 2

Παρασκευή, 25/02/2022

12:00-15:00

Επισημαίνεται πως οι φοιτητές θα πρέπει να φέρουν αποδεικτικό/-ά που θα επιβεβαιώνει/-ουν πως δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην αρχική εξέταση λόγω νόσησης COVID-19.