Υπενθύμιση για εξέταση μαθήματος Φυσικοχημείας 4

Print

Σε συνέχεια των από 31/8 και 16/9 ανακοινώσεων αναφορικά με την εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 4 σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή και στα δύο exams.eclass.upatras.gr λήγει την Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 10:30 (το πρωί).          

Δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Οι εξεταστές