Φυσικοχημεία 3 - 2ος κύκλος

Print

Στο https://exams.eclass.upatras.gr έχει δημιουργηθεί μάθημα ΄Φυσικοχημεια 3 - 2ος κυκλος (Σεπτεμβριος 2021, Μαρινακης)' στο οποίο καλούνται να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος, η οποία θα λάβει στις 21/9.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ορίζεται η 18/9 και ώρα 23:59

Οι λεπτομέρειες της εξέτασης θα ανακοινωθούν στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο https://exams.eclass.upatras.gr.