ΦΥΣIΚΟΧΗΜΕΙΑ 3

Print

Στο https://exams.eclass.upatras.gr έχει δημιουργηθεί μάθημα ΄ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣIΚΟΧΗΜΕΙΑ 3 - ΜΕΡΟΣ Α - (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)' στο οποίο καλούνται να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος στις 21/9.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ορίζεται το Σάββατο 18/9 και ώρα 23:59, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι λεπτομέρειες της εξέτασης θα ανακοινωθούν στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο https://exams.eclass.upatras.gr.