Εξέταση μαθήματος Αναλυτική Χημεία-2

Print

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Αναλυτική Χημεία-2 (21-09-2021) θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα Αναλυτική Χημεία-2 - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr.

Στην εφαρμογή αυτή θα αναρτώνται στο εξής οι ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση του ανωτέρω μαθήματος.

Η προθεσμία για έγκυρη υποβολή συμμετοχής στην εξέταση είναι έως και τις 17-09-2021.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (Progress).

Ο διδάσκων

Β. Ναστόπουλος