Κατάλυση και Πράσινη Χημεία

Print

Αγαπητές Φοιτήτριες και αγαπητοί Φοιτητές

Όσες(οι) επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις του μαθήματος Κατάλυση και Πράσινη Χημεία που θα διεξαχθούν στις 3/9/2021 θα πρέπει να εγγραφείτε στο μάθημα Κατάλυση και πράσινη χημεία (Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021) στην πλατφόρμα:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM416/

το αργότερο έως 2/9/2021 και ώρα 14:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν προφορικά σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 3/9/2021 από 18-21. Για την προφορική εξέταση θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Zoom  με χρήση κατάλληλου συνδέσμου που θα σταλεί σε όσους εγγραφούν για εξέταση.

Καλή επιτυχία

Οι διδάσκοντες