Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες

Print

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 στην πλατφόρμα exams:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM409/

το αργότερο έως 09/09/2021 και ώρα 24:00. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και μόνο όσοι έχουν εγγραφεί εγκαίρως θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00. Οι επόμενες ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας και επομένως θα τις λαμβάνουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι απόφοιτοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στις πλατφόρμες του Πανεπιστημίου, θα χρειαστεί να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα open eclass:

https://eclass.chem.upatras.gr/courses/CHEM165/

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους αποφοίτους.

Η διδάσκουσα,

Ε. Στεργίου