Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Νέους Επιστήμονες

Print

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Νέους Επιστήμονες θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Νέους Επιστήμονες -Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 στην πλατφόρμα exams:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM410/

το αργότερο έως 09/09/2021 και ώρα 24:00. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και μόνο όσοι έχουν εγγραφεί εγκαίρως θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00. Οι επόμενες ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας και επομένως θα τις λαμβάνουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι.

Η διδάσκουσα,

Ε. Στεργίου