Διδακτική των Φυσικών Επιστημών - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021

Print

Αγαπητοί,

Έχει δημιουργηθεί η εξέταση του μαθήματος στο exams.eclass.upatras.gr με το όνομα "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σεπτέμβριος 2021" στον παρακάτω σύνδεσμο: https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM393/. Οι φοιτητές που θα εξεταστείτε (ημερομηνία εξέτασης 23-9-21) θα πρέπει να εγγραφείτε στην εξέταση του μαθήματος με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό μέχρι τις 10-9-21. Η εξέταση θα είναι εξ αποστάσεως προφορική. Επόμενες ανακοινώσεις σχετικά με λεπτομέρειες της εξέτασης (ταυτοποίηση, διαδικασία εξέτασης κλπ.) θα αναρτώνται στην εξέταση του μαθήματος στο exams.eclass.upatras.gr "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σεπτέμβριος 2021".

Ο διδάσκων, Γ. Αμπατζίδης