Χημεία και Πληροφορική

Print

Οι φοιτήτριες/τες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM397/ μέχρι και την 23η Αυγούστου 2021.