Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

Print

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα  "Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων" να εγγραφούν στο exams.eclass.upatras.gr στο μάθημα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021" έως την Κυριακή 8/8/21, ώστε να λάβουν οδηγίες για την εξέταση.