ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Print

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ/ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές Γ’ και Δ’ (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΧΙ Β’) έτους καθώς και επί πτυχίω που έχουν εκκρεμότητες με τις εξετάσεις του εργαστηρίου (οποιεσδήποτε ασκήσεις) να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να έρθουν να εξεταστούν την

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2/2019

ΩΡΑ 13:00 στις αίθουσες ΧΗ7 – ΧΗ8.

Φόρμα συμμετοχής