Οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 στην πλατφόρμα exams:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM409/

το αργότερο έως 09/09/2021 και ώρα 24:00. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και μόνο όσοι έχουν εγγραφεί εγκαίρως θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00. Οι επόμενες ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας και επομένως θα τις λαμβάνουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι απόφοιτοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στις πλατφόρμες του Πανεπιστημίου, θα χρειαστεί να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα open eclass:

https://eclass.chem.upatras.gr/courses/CHEM165/

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους αποφοίτους.

Η διδάσκουσα,

Ε. Στεργίου

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ες

Η εξέταση του μαθήματος «Επιστήμη Πολυμερών» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10/09/2021, ώρα 15:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Οι φοιτήτριες/ες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Ψηφιακού Άλματος (progress).

Για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι φοιτήτριες/ες θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους και να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στις εξετάσεις του μαθήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021) στην σελίδα https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM411/.

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης θα αναρτηθούν σε επόμενες ανακοινώσεις στην πλατφόρμα του e-class  στη σελίδα του μαθήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στις εξετάσεις είναι η Κυριακή, 05/09/2021.

Η διδάσκουσα

Β. Ντεϊμεντέ

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, η εξέταση του μαθήματος Βιοχημεία Τροφίμων θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως την Τρίτη 07/09/2021.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει αρχικά να δηλώσουν το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Ψηφιακού Άλματος (progress).

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/ μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού και στη συνέχεια στην εξέταση του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί (ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2021), όπου θα αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση.  

Οι απόφοιτοι που δεν έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες του Πανεπιστημίου, θα χρειαστεί να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα open eclass.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν όσοι εγγραφούν έως την Παρασκευή, 03-09-2021.

Θα υπάρξει προσεχώς νεότερη ενημέρωση για τις τεχνικές λεπτομέρειες της εξέτασης.

Η Διδάσκουσα,

Πιπερίγκου Ζωή

Αγαπητές Φοιτήτριες και αγαπητοί Φοιτητές

Όσες(οι) επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις του μαθήματος Κατάλυση και Πράσινη Χημεία που θα διεξαχθούν στις 3/9/2021 θα πρέπει να εγγραφείτε στο μάθημα Κατάλυση και πράσινη χημεία (Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021) στην πλατφόρμα:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CHEM416/

το αργότερο έως 2/9/2021 και ώρα 14:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν προφορικά σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 3/9/2021 από 18-21. Για την προφορική εξέταση θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Zoom  με χρήση κατάλληλου συνδέσμου που θα σταλεί σε όσους εγγραφούν για εξέταση.

Καλή επιτυχία

Οι διδάσκοντες

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Δομική Χημεία (10-09-2021) θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΔΟΜΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr.

Στην εφαρμογή αυτή θα αναρτώνται στο εξής οι ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση του ανωτέρω μαθήματος.

Η προθεσμία για έγκυρη υποβολή συμμετοχής στην εξέταση είναι έως και τις 04-09-2021.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (Progress).

Ο διδάσκων

Β. Ναστόπουλος

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Αναλυτική Χημεία-2 (21-09-2021) θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα Αναλυτική Χημεία-2 - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr.

Στην εφαρμογή αυτή θα αναρτώνται στο εξής οι ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση του ανωτέρω μαθήματος.

Η προθεσμία για έγκυρη υποβολή συμμετοχής στην εξέταση είναι έως και τις 17-09-2021.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (Progress).

Ο διδάσκων

Β. Ναστόπουλος

Στο https://exams.eclass.upatras.gr έχει δημιουργηθεί μάθημα ΄ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣIΚΟΧΗΜΕΙΑ 3 - ΜΕΡΟΣ Α - (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)' στο οποίο καλούνται να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος στις 21/9.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ορίζεται το Σάββατο 18/9 και ώρα 23:59, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι λεπτομέρειες της εξέτασης θα ανακοινωθούν στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο https://exams.eclass.upatras.gr.

Στο https://exams.eclass.upatras.gr έχει δημιουργηθεί μάθημα ΄Φυσικοχημεια 3 - 2ος κυκλος (Σεπτεμβριος 2021, Μαρινακης)' στο οποίο καλούνται να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος, η οποία θα λάβει στις 21/9.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ορίζεται η 18/9 και ώρα 23:59

Οι λεπτομέρειες της εξέτασης θα ανακοινωθούν στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο https://exams.eclass.upatras.gr.

Page 3 of 5

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανανέωση εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Aνανέωση του χειμερινού εξαμήνου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΠΜΣ «ΕΦΑΡMΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»Latest Announces

07 December 2021
06 December 2021
06 December 2021
03 December 2021
02 December 2021
29 November 2021
26 November 2021
25 November 2021
25 November 2021
24 November 2021

Template by L.THEME

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.