Κουλούρη Ευσταθία

Εκτύπωση

Koulouri E.
Koulouri E.

ΕΔΙΠ

Τηλ: (+302610) 997289 (γραφείο) 997157 (εργαστήριο)

e-mail:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://aphnrl.chem.upatras.gr/

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 09:00-12:00, Παρασκευή 09:00-12:00