Σουπιώνη Μαγδαληνή

Εκτύπωση

Soupioni M.
Soupioni M.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 996030, 997108

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/soupioni

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 14:00-15:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές και επιστημονική απασχόληση

2016:

Εκλογή σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Χημείας της Σχολής των Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, θέση που κατέχω μέχρι σήμερα

1998-2016:

Εκλογή σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Χημείας της Σχολής των Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών.

1991-1992:

Παραμονή σε θέση "Visiting Scientist" στο Ερευνητικό Κέντρο “Joint Research Centre”  (J.R.C., Institute of Environment), της ΕΟΚ στην Ispra της Β. Ιταλίας

1988-1998:

Εκλογή σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Χημείας της Σχολής των Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών.

1987-1988:

Παραμονή για Μεταδιδακτορική Έρευνα και Διδασκαλία στο Εργαστήριο    

Ραδιοχημείας- Ακτινοχημείας του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών

1987:

Απονομή του τίτλου της Διδάκτορος της Χημείας από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών.

1980-1987:

Διορισμός στη θέση Επιστημονικής Συνεργάτιδος στο Εργαστήριο Ραδιοχημείας- Ακτινοχημείας του Χημικού Τμήματος της ΦΜΣ του Παν/μίου Πατρών.

1979 :

Απόκτηση πτυχίου με βαθμό "Λίαν Καλώς".

1975 :

Εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων στο Χημικό τμήμα της ΦΜΣ του Παν/μίου Πατρών.

Διακρίσεις

§  Υπότροφος του προγράμματος ERASMUS της Ε.Ε. για μετάβαση σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Γερμανίας, Βελγίου, Κύπρου)

§  Υποτροφία του DAAD (DEUTSCHER  AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST) για θερινά μαθήματα Γερμανικής γλώσσας στη Γερμανίας

§  Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε κάθε έτος πανεπιστημιακών σπουδών, λόγω καλής βαθμολογικής επίδοσης.


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

  1. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» του Τμήματος Χημείας
  2. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ Ι» του Τμήματος Γεωλογίας
  3. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» του Τμήματος Γεωλογίας
  4. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Τμήματος Χημείας
  5. Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» του Τμήματος Χημείας
  6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» του Τμήματος Βιολογίας
  7. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Βιολογίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  1. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ» του ΜΠΣ του Τμήματος Χημείας «ΚΑΤΑΛΥΣΗ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
  2. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος και εργαστηρίου «ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» του ΜΠΣ του Τμήματος Χημείας στην «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»
  3. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» του διατμηματικού ΜΠΣ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών στις «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Με χρήση ραδιοϊχνηθετών:

Με χρήση Πυρηνικών (INAA, XRF) και άλλων Μεθόδων (AAS) Ανάλυσης:


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις