Παπαευθυμίου Ελένη

Εκτύπωση

Papaefthymiou H...
Papaefthymiou H.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 997132

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/papaefthymiou

Ώρες επικοινωνίας: 13:00-14:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ
1975 : Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1975
1984 : Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1984

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
6/77-1/85 : Βοηθός στο εργαστήριο Ραδιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
2/85-1/90 : Λέκτορας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
2/90-σήμερα : Επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
6/85-9/85 : Ερευνήτρια στο Πυρηνικό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CENTRO COMUNE DI RICERSA)στην Ispa της Ιταλίας.
2/90-7/90 : Ερευνήτρια στον Τομέα Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain (Universite Catholique de Louvain) στο Βέλγιο.

. Συμμετοχή σε πλήθος Επιτροπών του Τμήματος Χημείας
. Διευθύντρια Β' Τομέα για το Ακαδ. Έτος 2004-05


Διδασκόμενα Μαθήματα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
- "Αρχές και Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας" στο 6ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Χημείας σε συνδιδασκαλία.
- "Φυσικοχημεία" στο 5ο εξάμηνο Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνδιδασκαλία
- "Ραδιοβιολογία" στο 6ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνδιδασκαλία
- "Χημεία Ι" στο 2ο εξάμηνο σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνδιδασκαλία.
- "Εργαστήρια Φυσικοχημείας IV" στο 5ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Χημείας σε συνδιδασκαλία.
- "Εργαστήρια Πυρηνικής Χημείας" στο 6ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Χημείας σε συνδιδασκαλία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
- "Ειδικά θέματα ρύπανσης" στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, σε συνδιδασκαλία
- "Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Χημείας" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας, σε συνδιδασκαλία.
- "Ιχνοστοιχεία στο περιβάλλον" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας, σε συνδιδασκαλία.
- "Μέθοδοι προσδιορισμού ιχνοστοιχείων" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας, σε συνδιδασκαλία.


Ερευνητικές Δραστηριότητες

I. Ραδιενέργεια περιβάλλοντος

- Μέτρηση ραδονίου εσωτερικών χώρων
- Μέτρηση ραδονίου στο έδαφος και σε ρήγματα και πιθανή συσχέτισή με σεισμικά φαινόμενα.
- Μέτρηση φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων σε διάφορα περιβαλλοντικά δείγματα (θαλάσσια ιζήματα, οικοδομικά υλικά, ορυκτά, έδαφος, νερό κ.λ.π.)

ΙΙ. Χρήση πυρηνικών αναλυτικών τεχνικών για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων σε περιβαλλοντικά δείγματα.

ΙΙΙ. Χρήση βιοδεικτών, σε συνδυασμό με άμεση και έμμεση γ-φασματομετρία, για τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις