Τσεγενίδης Θεόδωρος

Εκτύπωση

Tsegenidis T.
Tsegenidis T.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997152 - 997181

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tsegenidis

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Eκάστη Τετάρτη και Παρασκευή 12:00-14:00 (Χειμερινό εξάμηνο)

Ώρες επικοινωνίας: Eκάστη Παρασκευή 12:00-14:00 (Εαρινό εξάμηνο)

Βιογραφικό Σημείωμα

Θέση: Καθηγητής Οργανικής Χημείας & Οργανικής και Βιοχημικής Ανάλυσης

Τόπος και Έτος γέννησης: Θεσσαλονίκη 1954

Σπουδές και τίτλοι

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας : α) Επιμελητής (1981-1982), β) Λέκτορας (1982-1987), γ) Επίκουρος Καθηγητής (1987-1992), δ) Αναπληρωτής Καθηγητής (1992-1999) και ε) Καθηγητής (1999- παρόν)

Συμμετοχή σε επαγγελματικές ενώσεις


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά


Ερευνητικές Δραστηριότητες


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις