Καλογιάννη Δέσποινα

Εκτύπωση

Kalogianni D.
Kalogianni D.

Επίκουρος Καθηγἠτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 996022, 996028

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/kalogianni

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2014: Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2011-2012: Λέκτορας ΠΔ 407/80, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2009-2010: Λέκτορας ΠΔ 407/80, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2009-2010: Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανολογίας, ΑΤΕΙ Πατρών.

2008-2009: Λέκτορας ΠΔ 407/80, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2007-2009: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, νομός Κεφαλληνίας.

2006-2013: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2001-2006: Διδακτορικό Δίπλωμα “Νέες τεχνικές ανάλυσης ειδικών αλληλουχιών DNA και RNA”, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

1997-2001: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: “Ταυτοποίηση και αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών για την έγκαιρη διάγνωση, πρόγνωση και παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, των ασθενών με καρκίνο του μαστού και του προστάτη, μέσο ανάπτυξης υπερευαίσθητων μοριακών μεθοδολογιών”, συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας και Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΣΠΑ 2007-2013 (2012-2015).

“Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων”, συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιοδιαγνωστική ΑΕ (2007-2009).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ): “Ταινίες ξηρών αντιδραστηρίων για την ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση κρίσιμων προγνωστικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών στην οξεία μυελογενή λευχαιμία”, συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2004-2006).

Προγράμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ): “Νέα διαγνωστική και προγνωστική προσέγγιση ασθενών με οξεία λευχαιμία και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με την κατασκευή τρισδιάστατης μικροσυστοιχίας DNA και μικροσυσκευής RT-PCR” συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2002–2005).

Rapiddetectionofbacterialinfectioninprostheticjointimplantsandosteosynthesismaterialusingmultiplexpolymerasechainreaction (PCR) onachip” συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, Πατρών, Associationforosteosynthesis (AO) researchcommission (Ελβετία) 2002–2003.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

2015: Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης, 9th International Conference on "Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications", Καλαμάτα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2015.

2011: Πρόκριση στο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας, “Μέθοδος Ανίχνευσης Άγνωστων Μεταλλάξεων που προκαλούν πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης”, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Τράπεζα Eurobank-Ergasias.

2009: Επιλογή συμμετοχής στο “59th Meeting of Nobel Laureates”, Lindau, Γερμανία.

2007: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, “Μέθοδος πολλαπλού ποσοτικού προσδιορισμού αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων με εκθετική ενίσχυση παρουσία συναγωνιστών”.


Διδασκόμενα Μαθήματα

Συνδιδασκαλία στο μάθημα Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ

Συνδιδασκαλία στο μάθημα Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων για ανίχνευση και μελέτη βιομορίων (DNA, RNA και πρωτεΐνες).

­Κατασκευή βιοαισθητήρων με χρήση νανο- και μικροτεχνολογίας.

­Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων βασισμένων στα φαινόμενα φωτοφωταύγειας (φθορισμός, χημειο- και βιοφωταύγεια).


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις