Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω

Εκτύπωση

Deimede C.
Deimede C.

Επίκουρος Καθηγἠτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 962958

Fax: (+302610) 997122

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/deimede

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: καθημερινά 10:00-11:00

Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2012-: Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
2006-2011: Ερευνήτρια, Advent Technologies, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.
2006-2007: Λέκτορας Π.Δ.407, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
2004-2006: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2005-2006: Λέκτορας Π.Δ.407, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
2004-2005: Λέκτορας Π.Δ.407, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Παν/μιο Πατρών.
2003-2004: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (Ε.Ι.Χ.Η.Μ.Υ.Θ.).
2002-2003: Μεταδιδακτορικήερευνήτριαστο Max-Planck Institute for Polymer Research (Mainz, Germany).
2001-2002: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
1998-2001: Διδακτορικό Δίπλωμα, « Σύνθεση και φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός άκαμπτων πολυμερών και μιγμάτων τους, για χρήση τους σε κελιά καυσίμου», Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
1993-1997: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. JOULE JOR3-CT97-0045. “Advanced Solid Polymer Fuel Cells for Operation at Temperatures up to 200°C“, partners: CLC s.r.l. (I), Denmarks Techniske Universitet, Department of Chemistry (DK), FORTH/ICE-HT (1998-2001)
2. GROWTH G5RD-CT-2001-00568. “Specialty Antimicrobial Polymeric Materials“, partners: ARGO SA, FORTH/ICE-HT, ULG, GAIKER, NAFC, POLISILK, LSP, ROMVAC, University of Erlagen (2001-2004)
3. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. “Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερικών Μεμβρανών για Εφαρμογή τους σε Κελιά Καυσίμου (PEMFC) Χαμηλής και Ενδιάμεσης Θερμοκρασίας” Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2004-2006)
4. IRAFC FCH-JU 245202. “Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack”, Partners: Advent Technologies S.A., IMM, CNRS, Nedstack, University of Maria Curie-Sklodowska, FORTH-ICE/HT (2010-2012)
5. DENANES 09ΣΥΝ-42-420. «Ανάπτυξη Νανοϋλικών για συσσωρευτές ενέργειας», Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας/Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ (2011-2013)
6. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2013 (Φ.Κ. Ε052). “Ανάπτυξη αλκαλικών πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν ομάδες φωσφονίου”, Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Παν/μιο Πατρών, (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Ντεϊμεντέ (2014-2017).
7. SMARTPRO (SEC 607295). “Lightweight, flexible and smart protective clothing for law enforcement personnel”, funded by EU (FP7-SEC-2013-1). Partners: FORTH, MIRTEC S. A., LEITAT, NTT, SIAMIDIS S. A., RWTH, BCB International Ltd, SOLIANI EMC, INT, CIMA S.A. (2014-2017).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές: 27
Βιβλιογραφικές αναφορές >730
h-index: 14
Πατέντες: 5


Διδασκόμενα Μαθήματα

Ι) Προπτυχιακά

ΙΙ) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών


Ερευνητικές Δραστηριότητες


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις