Χριστόπουλος Θεόδωρος

Εκτύπωση

Christopoulos T...
Christopoulos T.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 962951

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/christopoulos

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
1.    Πτυχίο Φαρμακευτικής, Παν/μιο Αθηνών, 1982 (Άριστα)
2.    Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Αθηνών, 1987 (Άριστα)
3.    Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα Κλινικής Χημείας, Παν/μιο Τορόντο, Καναδάς, 1991. Ειδικότητα Κλινικής Χημείας στην Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Σταδιοδρομία
•    Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Παν/μίου Πατρών (από Φεβρ. 2013)
•    Πρόεδρος, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών (από Σεπτ. 2011-Φεβρ. 2013)
•    Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών (από Μάρτιο 2004)
•    Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ (από το 2000).
•    Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
      Εκλέχθηκα Νοεμ. 1997 και ανέλαβα 1η Ιουνίου 1999.
•    Full Professor, Τμήμα Χημείας και Βιοχημείας, Παν/μιο Windsor, Οντάριο, Καναδάς. Εκλέχθηκα το Μάρτιο 1999.
•    Visiting Associate Professor, Παν/μιο Harvard, Τμ. Μοριακής Γενετικής, 1998.
•    Associate Professor, Τμήμα Χημείας και Βιοχημείας, Παν/μιο Windsor, Οντάριο, Καναδάς, Ιούλιος 1996 – Ιούνιος 1999.
•    Assistant Professor, Τμήμα Χημείας και Βιοχημείας, Παν/μιο Windsor, Οντάριο, Καναδάς, Ιούλιος 1992 - 1996.
•    Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Toronto, Καναδάς, Ιανουάριος 1989 - Ιούνιος 1992.        

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
1985    The 'Canadian Society of Clinical Chemists Best Poster Award'  
1990    The 'CSCC Award to encourage research in Clinical Chemistry'
1991    The 'Student Travel Grant' from the Ontario Soc. οf Clin.Chem.
1992    The 'Canadian Society of Clinical Chemists Best Poster Award'  
1993    The 'Young Investigator Award', from the Upstate NY Section of American Association for Clinical Chemistry (AACC).
1994    The 'Van Slyke Society Grant Award' from AACC.
1995    The 'Canadian Society of Clinical Chemists (CSCC) Best Poster Award'  
1995    'Oncor Prize for the best oncology related poster presentation' at the San Diego Conference on 'Nucleic Acids: A Decade of Discovery'.
1997    The Grannis Award for: “Excellence in Research and Scientific Publication”  from the U.S.A National Academy of Clin. Biochemistry.
"The award is given annually to an individual whose work is exemplary"
2000    Βραβείο έρευνας από το Εμπειρίκειο Ίδρυμα, Αθήνα
2008    Two Best Oral Presentation Awards at the XVI Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation & 7th Hellenic Congress of Clinical Chemistry, Athens
2009    Best Oral Presentation. 8ο Hellenic Clinical Chemistry Conference, Patras
2011    Πρόκριση στις 21 καλύτερες υποψηφιότητες από τις 295 υποβληθείσες στον     Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Εφαρμοσμένη Έρευνα και την Καινοτομία των ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων) και Eurobank.
2013    Πρόκριση στις 10 καλύτερες υποψηφιότητες από τις 143 υποβληθείσες στο διαγωνισμό καινοτομίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα:
Ενόργανη Χημική Ανάλυση 1, Ενόργανη Χημική Ανάλυση 2, Ποιοτική Ανάλυση.
Εργαστήρια:
Ενόργανη Χημική Ανάλυση 2, Ποιοτική Ανάλυση, Ποσοτική Ανάλυση.
Μεταπτυχιακά Μαθήματα:
Μικρο/Νανοτεχνολογία – Χημικοί Αισθητήρες


Ερευνητικές Δραστηριότητες

•    Η μικρο- και νανοτεχνολογία στη σύγχρονη χημική ανάλυση
•    Μικροαναλυτικά συστήματα-Βιοαισθητήρες
•    Oργανολογία χημικών αναλύσεων. Αυτοματοποίηση χημικών αναλύσεων.
•    Φθορισμός/Χρονικά Διαχωριζόμενος Φθορισμός και Βιο(χημειο)φωταύγεια
•    Αξιοποίηση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA για την παρασκευή νέων ιχνηθετών.
•    Τεχνολογία αναλύσεων DNA, RNA και πρωτεϊνών


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις