Κορδούλης Χρήστος

Εκτύπωση

Kordulis C.
Kordulis C.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 969883, 997143

Fax: (+302610) 994796

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/kordulis

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 14:00-15:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

Προηγούμενες θέσεις:
12/98-5/05 Aναπληρωτής Kαθηγητής, Παν/μιο Πατρών
1/92-12/98 Επίκουρος Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών
5/88-12/91 Λέκτορας, Παν/μιο Πατρών.
3/81- 5/88 ΕπιστημονικόςΣυνεργάτης, Παν/μιο Πατρών.
9/83- 8/84 Research Fellow Universite Catholique de Louvain, Louvain la Neuve, Belgium.

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
3/80-12/85 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία, Πανεπιστήμιο Πατρών.
9/75-3/80 Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
4/98-3/99 Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Ερευνητικό-Συγγραφικό Έργο:
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά: 100
Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: 1
Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους: 7
Διδακτικά Συγγράμματα: 8
Αναφορές από άλλους Ερευνητές: >1600

Συμμετοχές σε Εκδοτικές Ομάδες Επιστημονικών Περιοδικών
The Scientific World Journal (Chemical Engineering)
The Open Catalysis Journal
Journal of Applied Chemistry

Κριτής εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά:
Catalysis Reviews
Journal of Catalysis
The Journal of Physical Chemistry
Applied Catalysis A: General
Applied Catalysis B: Environmental
Journal of Colloids and Interface Science
Catalysis Today
Environmental Science & Technology
Industrial & Engineering Chemistry Research
Chemical Engineering Communications
Journal of Hazardous Materials
Fuel Processing Technology
International Journal of Chemical Reactor Engineering
Journal of Molecular Catalysis A
Catalysis Communications
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Molecules
Journal of Materials Chemistry
International Journal of Hydrogen Energy
Journal of Advanced Oxidation Technologies


Διδασκόμενα Μαθήματα

Χημική Τεχνολογία Ι & II (Χημικές Διεργασίες)
Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (κεραμικά και καταλυτικά υλικά)
Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερεών καταλυτών
Αντιρρύπανση αερίων, στερεών, υγρών


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ετερογενής Κατάλυση, Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πορωδών Υλικών, Χαρακτηρισμός Επιφανειών, Καταλυτικές Διεργασίες Πετρελαϊκής Βιομηχανίας, Καταλυτικές Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, Φωτοκατάλυση, Ανάπτυξη Καταλυτών για Παραγωγή Βιο-καυσίμων (ανανεώσιμο ντίζελ).


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις