Καλλίτσης Ιωάννης

Εκτύπωση

Kallitsis J.
Kallitsis J.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 962952

Fax: (+302610) 997122

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.aphnrl.chem.upatras.gr/

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 13:00-14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές και Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

1975-1979: Σπουδές στο Τμήμα Χημείας της Φ.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

1980-1984: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Σύνθεση και Μελέτη των Ιδιοτήτων Συμπολυμερών Πολυαμιδίων με Μειωμένη Αναφλεξιμότητα».

1985-1986: Διδάκτορας Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Χημείας .

1986-1989: Λέκτορας του Τμήματος Χημείας.

1989: Μεταδιδακτορική έρευνα στη σύνθεση άκαμπτων δικτύων πολυμερών, στο Max-Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, με υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt.

1990: Μεταδιδακτορική έρευνα στην σύνθεση κατεργάσιμων άκαμπτων πολυμερών στο Κunstofflaboratorium της Εταιρίας B.A.S.F., Ludwigshafen, Germany.

1990-1996: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

1996-2001: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

2001-σήμερα: Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

9/1995 - 2/1996: Επισκέπτης Ερευνητής, Department of Polymer Chemistry, University of Groningen, The Netherlands.

11-12/1999: Προσκεκλημένος Καθηγητής, Organic Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, Free University, Berlin, Germany.

1/2006: Προσκεκλημένος Καθηγητής, ‘Ecole Europeene Chimie Polymeres Materiaux (E.C.P.M.), Université Louis Pasteur, Strasbourg, France.

11/2006: Επισκέπτης Καθηγητής, Department of Pharmacy, University of Trieste, Italy.

10-11/2008: Προσκεκλημένος Καθηγητής, Department of Materials, Polymer Institute, Swiss Federal Institute of Technology (ΕΤΗ), Zurich.

9/2009: Προσκεκλημένος Καθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France.

9/2012: Προσκεκλημένος Καθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France στην έδρα ESPCI-TOTAL.

11/2013: Προσκεκλημένος Καθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France.

9/2016: Προσκεκλημένος Καθηγητής Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO), University of Bordeaux.

1998-2001: Πρόεδρος του ΔΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

2000-2010: Μέλος του Συμβουλίου του International Max-Planck Research School for Polymer Materials Science.

2001-2005: Αντιπρόεδρος Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2005).

2002-2009: Μέλος του Editorial Board του Journal Macromolecular Science, Pure & Applied Chemistry.

2005-2009: Εθνικός Εκπρόσωπος στην IUPAC, Polymer Division IV

2006-2008: Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ)

2007-2010: Αντιπρόεδρος, Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών.

2010-2012: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών

2010-2012: Μέλος της European Polymer Federation

2012-σήμερα : Μέλος του ΣΙ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνιδρυτής της spin-off εταιρείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ “ADVENT TECHNOLOGIES SA”.

Συμμετοχή ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

Συμμετοχή σε Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

Reviewer

ACS Applied Materials & Interfaces

Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

ACS Applied Nano Materials

Journal of the Electrochemical Society

ACS Applied Bio Materials

Langmuir

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Macromolecular and Rapid Communications

Advanced Composite Letters

Macromolecular Bioscience

Advanced Healthcare Materials

Macromolecular Chemistry and Physics

Advanced Materials

Macromolecular Symposia

Biomacromolecules

Macromolecules

Biomaterials

Materials

Chemical Engineering and Processing

Materials Chemistry and Physics

Chemical Physics Letters

Molecular Crystals, Liquid Crystals

Chemistry of Materials

Molecules

ChemSusChem

Nanomaterials

Chinese Journal of Chemistry

Open Chemistry

Colloids and Surfaces A

Polymer-Plastics Technology and Engineering

Energies

Physical Chemistry Chemical Physics

European Polymer Journal

PLoS ONE

Fuel Cells

POLYMER

Graphene Technology

Polymers

International Journal of Hydrogen Energy

Polymer Chemistry

Iranian Polymer Journal

Polymer Engineering & Science

Industrial & Engineering Chemistry Research

Polymer International

Journal of Applied Polymer Science

Reactive and Functional Polymers

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Rubber Chemistry and Technology

Journal of Macromolecular Science-Pure and Applied Chemistry

RSC Advances

Journal of Materials Chemistry

Separation Science and Technology

Journal of Materials Science

Soft Matter

Journal of Membrane Science

Solid State Ionics

Journal of Molecular Liquids

The Journal of Organic Chemistry

Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites-JNPN

The Journal of Physical Chemistry

Journal of New Materials for Electrochemical Systems

The Journal of the American Chemical Society

Journal of Polymer Research

Thermochimica Acta

Journal of Polymer Science Part A:

Polymer Chemistry

 

Ερευνητικό Έργο (συνοπτικά)

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές:  193 ;

Κεφάλαια σε βιβλία: 5; Πατέντες: Διεθνείς- 10; Εθνικές- 5

Βιβλιογραφικές Αναφορές:  5700 (Scopus ),  4700 (χωρίς αυτοαναφορές) και h=35

Google Scholar-7200 και h=39

Overview of Conferences

Papers presented in 250 International and Greek conferences

Invited talks: 50

Κεφάλαια σε βιβλία


Διδασκόμενα Μαθήματα


Ερευνητικές Δραστηριότητες

1) Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών και επικαλύψεων με βιοστατική δράση.

2) Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών με ελεγχόμενες ιδιότητες απορρόφησης και εκπομπής φωτός.

3) Σύνθεση και μελέτη νέων ημιαγώγιμων πολυμερών και υβριδικών υλικών για εφαρμογή σε φωτοβολταϊκά κελιά και πολυμερικές διόδους εκπομπής φωτός.

3) Ανάπτυξη νέων πολυμερικών υλικών για προηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες.

4) Ανάπτυξη μεμβρανών για διαχωρισμό αερίων.

5) Πορώδεις πολυμερικές μεμβράνες για καθαρισμό νερού.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις