Ναστόπουλος Βασίλειος

Εκτύπωση
updated.gif

Nastopoulos B.
Nastopoulos B.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 962953

Fax: (+302610) 997118

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/nastopoulos

Κατάλογος δημοσιεύσεων: www.webofknowledge.com

Ώρες επικοινωνίας: Τρίτη και Πέμπτη 12:00-14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Ακαδημαϊκές σπουδές
Πτυχίο Χημείας, Παν/μιο Πατρών (1979)
Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Licence spéciale en Sciences Chimiques, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Βέλγιο (1984)
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία (κρυσταλλογραφία), Παν/μιο Πατρών (1987)

Ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία
1983-1986: Département de Chimie, Université Catholique de Louvain, (κρυσταλλογραφία μικρών μορίων, direct methods)
1986: Department of Physics, University of York (direct methods)
1992: EMBL, Biological Structures Programme, Heidelberg (κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών)
1994-2002 (επισκέψεις μικρής διάρκειας): Dipartimento di Scienze Biochimiche, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', Ρώμη (κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών)

Εκπαιδευτικά Συγγράμματα
‘Δομική Χημεία’, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών (2015)
‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Ποσοτικής Ανάλυσης’, (Β. Ναστόπουλος και Χρ. Παπαδοπούλου), Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών (2015)

Μέλος επιστημονικών εταιρειών
Ένωση Ελλήνων Χημικών, Ελληνική Κρυσταλλογραφική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών

Υποτροφίες/οικονομικές ενισχύσεις
Υποτροφία Ι.Κ.Υ. (1975-1978), υποτροφία Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1983-1986), οικονομική ενίσχυση ΕRASMUS (1990), υποτροφία Human Capital and Mobility (1995), υποτροφίες βραχείας διάρκειας: ΕMBL (1991, 1993), FEBS (1994), Istituto Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti (1996-2000)

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ, 1995 και 1999), ΕΠΕΤ ΙΙ (ΓΓΕΤ, 1997), ‘Κ. Καραθεοδωρή’ (Παν/μιο Πατρών, 2000 και 2008), Πυθαγόρας ΙΙ (ΥπΕΠΘ, 2004), BE-OPT/X-FEL (ΓΓΕΤ, 2011)


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα
Δομική Χημεία
Αναλυτική Χημεία II

Εργαστήρια:
Αναλυτική Χημεία I, Αναλυτική Χημεία ΙI

Μεταπτυχιακά μαθήματα
Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία: Διερευνώντας το μικρόκοσμο και νανόκοσμο (Φασματοσκοπικές μέθοδοι με ακτίνες Χ)


Ερευνητικές Δραστηριότητες


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις