Μπόκιας Γεώργιος

Εκτύπωση

Bokias G.
Bokias G.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997102

Fax: (+302610) 997122

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/bokias
http://www.aphnrl.chem.upatras.gr

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη-Παρασκευή: 13:00-14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Πτυχίο Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985-1989).

Διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1989-1994).

Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο εργαστήριο Laboratoire de Physico-chimie Macromoleculaire, ESPCI (Παρίσι) με υποτροφία Marie Curie (1996-1998).

Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, με υποτροφία επιστροφής Marie Curie (1999).

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σεπτέμβριος 2000-Ιανουάριος 2001).

Επίκουρος Kαθηγητής του Τμήματος Χημείας, Παν. Πατρών (Μάιος 2002 - 2011).

Αναπληρωτής Kαθηγητής του Τμήματος Χημείας, Παν. Πατρών (2011 - 2018).

Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Παν. Πατρών (2018 - )


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα (Τμήμα Χημείας)

Αρχές Χημικής Τεχνολογίας
Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (πολυμερή, νανοϋλικά, κολλοειδή, καταλύτες)
Χημικές Βιομηχανίες (Ανόργανες και Οργανικές)

Μεταπτυχιακά μαθήματα (Τμήμα Χημείας, Ειδίκευση “Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον”))

Χημεία Πολυμερικών Υλικών
Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι βασικές ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζονται στο χώρο των υδατοδιαλυτών πολυμερών, των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους σε αραιά και ημιαραιά διαλύματα και των δυνατοτήτων που παρέχουν για ποικίλες πρακτικές εφαρμογές. Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες κατηγορίες πολυμερικών υλικών που μελετώνται είναι:
- Αποκρίσιμα πολυμερή,
- Λειτουργικά πολυμερή,
- Υδροπηκτώματα,
- Νανοσωματίδια και υβριδικά οργανικά/ανόργανα νανοδομημένα υλικά

Τα παραπάνω υλικά σχεδιάζονται και μελετώνται σε συνδυασμό με πιθανές εφαρμογές, όπως:
- Αποκρίσιμα “μαλακά” υλικά
- Αισθητήρες
- Ροφητές


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις