Συμεόπουλος Βασίλειος

Εκτύπωση

Symeopoulos B.
Symeopoulos B.

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997119

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/symeopoulos

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 14:00-15:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

1974-1979 Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
1981-85 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
1985-1987 Ελληνική Αεροπορία, Χημικό Εργαστήριο ανάλυσης ελαίων και καυσίμων
1987 Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Ραδιοχημεία
1988-1990 and 1991-94, Λέκτορας, στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
1990-91 Εκπαιδευτική άδεια στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλώριδας των ΗΠΑ
1994-now Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα
Συμμετοχή στο MSc του Τμήματος με τίτλο «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον» και συγκεκριμένα στο μάθημα «Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών».


Ερευνητικές Δραστηριότητες

1) Μελέτη της δέσμευσης βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων από την υγρή φάση σε στερεά υποστρώματα αποτελούμενα από:

α) μικροοργανισμούς, που ενυπάρχουν σε τρόφιμα (με έμφαση σε προβιοτικούς) με σκοπό την διερεύνηση του μηχανισμού και της πιθανής χρήσης τους ως μέσων αποτοξίνωσης σε περιπτώσεις μόλυνσης της τροφικής αλυσίδας.
β) απόβλητα ή παραπροϊόντα αγροτοβιομηχανικών διεργασιών με σκοπό

i) την κατανόηση της διεργασίας μέσω του προσδιορισμού θερμοδυναμικών και κινητικών παραμέτρων
ii) την αποτελεσματική απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων από υδατικά συστήματα (απορρύπανση) και αξιοποίησή τους ως ροφητών υλικών χαμηλού κόστους.

2) Παρακολούθηση της φυσικής και τεχνητής ραδιενέργειας στο περιβάλλον προσδιορίζοντας μακρόβια ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν ακτινοβολία-γ ή –α, με έμφαση σε υδατικά συστήματα (ιαματικές πηγές, πόσιμο νερό) και σε συστήματα εδάφους (τύρφη, φωσφορικά λιπάσματα).
3) Ανάπτυξη μεθόδων για ταχείς διαχωρισμούς και προσδιορισμούς ραδιονουκλιδίων που απαιτούνται σε επείγουσες καταστάσεις.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις