Ταγκούλης Βασίλειος

Εκτύπωση

Tangoulis B.
Tangoulis B.

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997739

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tangoulis

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 13:00-14:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

1993– 1997:

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών– ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με το εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών

1998–1999:

Συνεργαζόμενος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoctoral researcher) Δ΄ Βαθμίδας στο Εργαστήριο Ακτίνων-Χ, Ινστιτούτο Επιστήμης των Υλικών, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

2000–2001:

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoctoral researcher) στο τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, Ιταλία σε συνεργασία με τον Καθηγητή D. Gatteschi.

Μάιος 2000–Ιούνιος 2000:

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoctoral researcher) στο Laboratoire pour l’ Utilisation du Rayonnement Electromagnetigue, Centre Universitaire Paris-Sud, Orsay Cedex (Synchrotron Radiation from Storage Ring DCI (1.85 Gev)), σε συνεργασία με τον Καθηγητή C. Cartier.

2001 –2004

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών σαν διδακτικό προσωπικό του Π.Δ. 407/80, στην βαθμίδα του Λέκτορα.

2004 –2006

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών σαν διδακτικό προσωπικό του Π.Δ. 407/80, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

2006 – 2008

Εργαστηριακός συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πατρών, Τμήμα Μηχανολογίας.

2009 – 2014:

Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία», Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2015:

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία», Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2015 - Σήμερα

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία», Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βιβλία

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Συνολικές αναφορές:  2900 /  Ετεροαναφορές: (2600) (h index = 33)


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα


Ερευνητικές Δραστηριότητες


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις