Τσέλιος Θεόδωρος

Εκτύπωση

Tselios T.
Tselios T.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997905

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tselios

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Επισκέπτης Ερευνητής: Austin Research Institute, Melbourne Australia, School of Chemistry, University of Cardiff UK, Department of Chemistry, University of Florence Italy κα.

Τιμητικές Διακρίσεις: Υποτροφία από το Ίδρυμα “Λεωνίδας Ζέρβας”, 1998. Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα, 2003.

Συγγραφική Δραστηριότητα


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά

 1. “Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι” (Τμήμα Χημείας).
 2. “Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ” (Τμήμα Χημείας).
 3. Θεωρία του εργαστηρίου Πειραματικής Οργανικής Χημείας Ι (Τμήμα Χημείας).
 4. Θεωρία του εργαστηρίου Πειραματικής Οργανικής Χημείας ΙΙ (Τμήμα Χημείας).

Εργαστήρια

 1. “Πειραματική Οργανική Χημεία Ι” (Τμήμα Χημείας).
 2. “Πειραματική Οργανική Χημεία ΙΙ” (Τμήμα Χημείας).

Μεταπτυχιακά

 1. “Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία”. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” των Τμημάτων Χημείας & Ιατρικής.
 2. “Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (ΝΜR) και Μοριακός Σχεδιασμός”. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής & Ιατρικής (μέχρι το 2018).
 3. “Συνθετική Ανόργανη, Οργανική, και Οργανομεταλλική Χημεία” (Ετεροκυκλική Χημεία). Κατεύθυνση “Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά” Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας (μέχρι το 2018).

Εργαστήριo

 1. “Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας” (Συνθετική Οργανική Χημεία & Μοριακού Σχεδιασμού). Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής & Ιατρικής (μέχρι το 2018).

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Οργανική, Πεπτιδική και Ιατρική Χημεία. Ορθολογικός Σχεδιασμός και Σύνθεση Γραμμικών, Κυκλικών Πεπτιδικών αναλόγων και Πεπτιδομιμητικών ενώσεων.
 2. Διαμορφωτική Μελέτη και Μοριακή Μοντελοποίηση βιοδραστικών και φαρμακευτικών μορίων (Molecular Modeling). Μελέτες αλληλεπίδρασης βιοδραστικών μορίων (Docking Studies). Ανάπτυξη μοντέλου φαρμακοφόρων ομάδων (Pharmacophore Analysis). Ανάπτυξη κατ’ ομολογία μοντέλων υποδοχέων (Homology Modeling).

Πατέντες


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις